ชื่อโดเมนคืออะไร

ชื่อโดเมนคืออะไร

ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคืออะไร

ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคือส่วนที่ขีดเส้นใต้ที่ระบุไว้ในรูปด้านล่าง
domain-area

ก่อนที่จะทราบเกี่ยวกับชื่อโดเมน คุณควรที่จะทราบเกี่ยวกับ IP Address ก่อน
อธิบายเกี่ยวกับ IP Address ดังนี้

ทุกเว็บไซต์จะมีเลขไม่เกิน 12 หลัก เพื่อระบุให้ทราบว่าหมายเลขนี้คือเว็บไซต์ใด
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะเรียกว่า IP Address
ยกตัวอย่าง IP Address ของ http://h1.co.th เป็น 27.254.96.229
ผู้ใช้ Internet สามารถใช้ตัวเลขดังกล่าวเพื่อเรียกดูเว็บไซต์ได้ แต่การใช้ IP Address เพื่อดูเว็บไซต์จะจดจำได้ยาก
เราจึงใช้ชื่อโดเมนแทนหมายเลข IP Address
การตั้งชื่อโดเมนเนมให้กับ IP Address ทำให้สามารถใช้ชื่อโดเมนเข้าดูเว็บได้อย่างสะดวกแทนการใช้ตัวเลขเข้าสู่เว็บไวต์ จึงจดจำได้ง่ายกว่าการจดจำตัวเลขของ IP Address

IP Address เปรียบเสมื่อนเป็นที่อยู่ของบ้าน และชื่อโดเมนเปรียบเสมื่อนเป็นป้ายของบ้าน เพื่อแสดงให้ทราบว่าป้ายหน้าบ้านนี้ (ชื่อโดเมน) ของที่อยู่นี้ (IP Address) มีชื่อเรียกว่าอะไร จึงมีการจดชื่อโดเมนขึ้นแทนการใช้ IP Address
domain-and-ip

คุณสมบัติของโดเมน และสิ่งที่ควรรู้ มีดังนี้

ชื่อโดเมนซ้ำไม่ได้

การจดชื่อโดเมน จะไม่สามารถจดใช้ชื่อโดเมน (ป้ายของบ้าน) ซ้ำกันได้ ดังนั้นเวลาที่มีการจดชื่อโดเมนในแต่ละครั้ง
เว็บไซต์ที่ให้บริการรับจดชื่อโดเมนจะมีเครื่องมือเพื่อตรวจเช็คว่าชื่อโดเมนที่ต้องการจะจดมีการจดใช้ชื่อโดเมนนั้นแล้วหรือยัง
หากมีการจดใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวแล้ว ก็ไม่สามารถจดใช้ชื่อโดเมนนั้นซ้ำได้

ย้าย Server ก็ยังคงใช้โดเมนเดิม

เมื่อมีการย้ายหรือเปลี่ยน Server ในทุกครั้ง IP Address ของเว็บไซต์นั้นก็จะเปลี่ยน แต่ชื่อของโดเมนก็ยังคงเป็นชื่อโดเมนเดิม

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา