Canonical Tag คืออะไร

Canonical Tag คืออะไร

Canonical Tag เป็น Tag ที่ใช้ในการ URL Standadization (URL Normalization)
เมื่อทำเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มีหลาย URL อาจจะมีโอกาสที่แสดงเนื้อหาเดียวกัน
ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม Google อาจมองว่าเว็บไซต์ของคุณมีปัญหาเนื้อหาซ้ำกัน (Duplicate Contnt) และทำให้ส่งผลกระทบต่ออันดับเว็บไซต์ของคุณได้

ตัวอย่างการเกิดเนื้อหาซ้ำกันภายในเว็บไซต์ที่พบได้บ่อยที่สุด
duplicate page sample

URL Standadization (URL Normalization) คือ การกระทำที่ช่วยบอก Google ทราบว่าหน้าไหนเป็นหน้า Original เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเนื้อหาซ้ำกัน และ การติดตั้ง Canonical Tag ก็เป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้

วิธีติดตั้ง Canonical Tag

สามารถทำได้โดยการเขียน ลงไปในส่วน ของหน้าที่ “ไม่ใช่” หน้า Original
ตรง xxx ให้ใส่เป็น URL ของหน้า Original

ตัวอย่างการติดตั้ง Canonical Tag

สมมุติมีหน้า「http://h1.co.th/」กับ「http://h1.co.th/index.php」ที่เนื้อหาซ้ำกันและ อยากให้หน้า「http://h1.co.th/」เป็นหน้า Origianal ให้เขียน ในหน้า「http://h1.co.th/index.php」

ข้อควรระวังในการติดตั้ง Canonical Tag

Canonical Tag เป็น Tag ที่เรามักเห็นว่ามีการติดตั้งผิดบ่อยๆ และผลกระทบจากการติดตั้งผิดนี้ค่อนข้างมีผลร้ายแรง เช่น อาจทำให้ Google Index เฉพาะหน้าแรกหน้าเดียวเท่านั้น เป็นต้น

หน้าที่ติดตั้ง Canonical Tag

หน้าที่ติด Canonical Tag เป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้า Origianal ส่วนในหน้า Origianal ไม่ต้องทำอะไร

ส่วนที่ติดตั้ง Canonical Tag ในหน้า

การติดตั้ง Canonical Tag ให้ตรงติดตั้งในส่วน ไม่ใช่ส่วน เพราะเมื่อติดในส่วน Google จะไม่อ่าน ซึ่งการติดตั้ง Canonical Tag นี้จะมีปัญหากับ CMS ของไทย เพราะส่วนใหญ่ CMS ของไทยแก้ไขส่วน ไม่ได้ ซึ่งทำให้ติดตั้ง Canonical Tag ไม่ได้

URL ที่เขียนใน Canonical Tag

URL ที่เขียนใน Canonical Tag ต้องเป็น URL ของหน้า Origianal เท่านั้น
แต่ที่เห็นบ่อยๆ คือ ที่ใส่ URL ของหน้านั้นๆ ลงใน Canonical Tag

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา