TLD ของโดเมนคืออะไร

TLD ของโดเมนคืออะไร

TLD (Top Level Domain) หรือโดเมนระดับบนสุด

what-is-tld
TLD โดเมนระดับบนสุดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1. gTLD (generic TLD)
gTLD คือรูปแบบโดเมนมาตรฐานที่ใช้กันส่วนใหญ่ มี 2 แบบ ดังนี้
– รูปแบบโดเมนที่สามารถจดใช้ได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรม เช่น .com .net .org .biz .info เป็นต้น
– รูบแบบโดเมนที่จดใช้แบบเฉพาะเจาะจงและบ่งบอกถึงคุณสมบัติโดยตรง เช่น .edu .gov .mil .int เป็นต้น

2. ccTLD (country code TLD)
ccTLD คือ TLD ที่แบ่งตามประเทศ
ซึ่งตอนนี้มีมากกว่า 250 ccTLD
เป็นรูบแบบที่ใช้บ่งบอกถึงประเทศเจ้าของชื่อโดเมน เช่น .th (ประเทศไทย) .jp (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น
ccTLD แบ่งตามเงื่อนไขการจดทะเบียน ดังนี้
– ccTLD ที่สามารถจดใช้ได้ทั่วโลก เช่น .tv .to .cc โดยไม่จำเป็นว่าผู้จดใช้โดเมนนี้จะอาศัยอยู่ที่ประเทศดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
– ccTLD แบบเจาะจงประเทศ .jp .au .us เป็นต้น คือผู้จดใช้โดเมนจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว จึงจะสามารถจดใช้ชื่อโดเมนนั้นได้

what-is-sld
Second Level Domain (SLD) หรือโดเมนระดับรองคือโดนเมนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของ TLD เช่น SLD ของ google.com ก็คือ google ในส่วนนี้มักจะตั้งชื่อโดยใช้ชื่ออะไรก็ได้ แต่ชื่อที่จะตั้งใช้นั้นไม่สามารถใช้ชื่อซ้ำกับชื่ออื่นได้ การตั้งชื่อโดเมนระดับรอง อาจทำโดยคำนึงถึงข้อมูลที่เกียวข้องกับการทำเว็บไซต์หรือปัจจัยอื่นก็ได้ อย่างเช่น ชื่อ Brand เป็นต้น แต่ควรที่จะตั้งชื่อให้จดจำได้ง่าย และกระชับ เพื่อง่ายต่อการจดจำ

what-is-sub-domain
Sub Domain หรือโดเมนย่อยคือ โดเมนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของ SLD
Sub Domain สามารถตั้งชื่อเองได้ มีหน้าที่ช่วยในการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น
รวมถึงทำให้ผู้ใช้งานจดจำเว็บไซด์ตามหมวดหมู่ได้ดียิ่งขึ้น
ยกตัวอย่าง Sub Domain ของ news.yahoo.com คือ news

construction-of-url
URL (Uniform Resource Locator) คือตัวชี้แหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์ URL จะเริมตั้งแต่ http(s) จนถึงสัญลักษณ์หรืออักษรตัวสุดท้าย ดังเช่น ในรูปภาพที่แสดงด้านบน

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา