Title Tag กับ H1 Tag ต่างกันอย่างไร

Title Tag กับ H1 Tag ต่างกันอย่างไร

มีคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า รวมไปถึงหลายๆ คนที่อาจจะสงสัยว่าข้อความที่ใส่ใน Title Tag กับ H1 Tag ต่างกันอย่างไร เหมือนกันได้ไหม และถ้าเหมือนกันจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งเราสามารถให้คำตอบได้เลยว่า ข้อความที่ใส่ใน Title Tag กับ H1 Tag สามารถเหมือนกัน หรือแตกต่างกันก็ได้ไม่มีปัญหา

ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ Title Tag กับ H1 Tag ที่มีข้อความเหมือนกันแล้วจะโดนแบนจาก Google โดยถ้าข้อความใน Title Tag กับ H1 Tag เหมือนกัน ก็จะต้องอยู่ในหน้าเว็บไซต์เดียวกันเท่านั้น และข้อความใน Title Tag กับ H1 Tag ของแต่ละหน้าต้องไม่ซ้ำกัน

ถ้า Title Tag กับ H1 Tag สามารถตั้งให้เหมือนกันได้ ทำไมจึงต้องมี 2 Tag ในหน้าเดียวกัน ซึ่งเราจะอธิบายดังนี้

Title Tag คือ Tag ที่แสดงในหน้าการแสดงผลการค้นหา แต่ไม่แสดงในเว็บไซต์
H1 Tag คือ Tag ที่ไม่แสดงในหน้าการแสดงผลการค้นหา แต่แสดงในเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะต้องคำนึงถึงการใส่ข้อความลงไปเพราะ H1 Tag ด้วย เพราะแต่ละเว็บไซต์มีดีไซน์ขนาดตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน หากใช้ข้อความที่ยาวเกินไปอาจจะดูไม่สวยงาม

ข้อความที่อยู่ใน Title Tag เป็นข้อความสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อ่านแล้วทราบว่าเว็บไซต์นี้มีอะไร หรือยกตัวอย่างง่ายๆ Title Tag ก็คือ ป้ายที่อยู่หน้าร้าน นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 1
ถ้าชื่อบริษัทหรือเว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือ หรือมีชื่อเสียง ก็แนะนำว่าควรจะเพิ่มชื่อบริษัทหรือชื่อเว็บไซต์ของคุณลงใน Title Tag เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเพิ่มอัตราการคลิก (CTR) เข้ามายังเว็บไซต์มากขึ้น แต่ถ้าเอาชื่อบริษัทหรือเว็บไซต์ของคุณมาใส่ใน H1 Tag ก็ไม่เกิดผลอะไร
*กรณีนี้ข้อความใน Title Tag กับ H1 Tag จะแตกต่างกัน

ตัวอย่างที่ 2
ถ้า Keyword ที่ต้องการหรือชื่อของบริษัทยาวเกินไป ถ้าใส่ใน Title Tag จะทำให้เห็น (…) ในหน้าแสดงผลการค้นหา ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าถ้ากดเข้าไปแล้วจะสามารถอ่านต่อได้ แต่ความจริงแล้วไม่สามารถอ่านได้ และเมื่อกดเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะไม่เจอข้อความนั้นๆ ด้วย
*กรณีนี้ข้อความใน Title Tag กับ H1 Tag จะเหมือนกัน

ตัวอย่างที่ 3
บางเว็บไซต์อาจจะใส่ข้อความใน H1 Tag ได้น้อยกว่า Title Tag ดังนั้นการเลือกข้อความใส่ใน H1 Tag จะต้องใช้ข้อความสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ ส่วนข้อความที่ใส่ใน Title Tag ก็สามารถใส่ได้ตามปกติ

สรุปว่า
ข้อความที่ใส่ใน Title Tag หรือ H1 Tag จะเหมือนหรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้า่ของเว็บไซต์ ตามความเหมาะสม และดีไซน์ของแต่ละเว็บไซตฺ์

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา