ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@)

thai h1 lineat ID

แอดไลน์ของเราโดยใช้ ID @thaih1


แอดไลน์ของเราผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่นี่

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code

เปิดแอพ Line ในมือถือของคุณ

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code-1

แตะที่ More ตรงแถบล่างขวามือ และแตะที่เมนู Add Friends

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code-2

แตะเลือก QR Code

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code-2

ยกมือถือของคุณให้กรอบสี่เหลี่ยมพอดีกับ QR Code

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code-4

กด Add ตรงปุ่มสีเขียว จะได้รับข้อความอัตโนมัติจากเรา

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code-5

ได้รับข้อความอัตโนมัติ

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code-6

เริ่มสนทนาได้ตามปกติ

เมื่อ Add Friend เรียบร้อยแล้ว รบกวนทักทายกลับมาหาเราหน่อย เพราะหากลูกค้าไม่ทักทายกลับมาไลน์จะไม่แจ้งเตือน

ขั้นตอนการแอดไลน์ (LINE@) ด้วย QR Code-6