ขั้นตอนการแอดไลน์ของ moenet


กลุ่ม LINE ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ภาคใต้



กลุ่ม LINE ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



กลุ่ม LINE ของภาคกลาง



กลุ่ม LINE ของภาคตะวันออก



กลุ่ม LINE ของภาคเหนือ


รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในแตละเขต ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง