H1 Tag คืออะไร

H1 Tag คืออะไร

H1 Tag เป็น Tag หัวข้อเรื่องใหญ่ที่สุดหรือเรียกง่ายๆ คือ ชื่อเรื่อง ที่แสดงในหน้าของเว็บไซต์ เพื่อที่จะบอกให้ Google และผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ทราบว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร โดย Google จะอ่าน H1 Tag ได้จาก Code และ H1 Tag ยังเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ Google ใช้ในการจัดอันดับ SEO อีกด้วย โดยเวลาที่ Google เข้ามา Index ข้อมูลก็จะอ่าน Code ตามลำดับความสำคัญ และจะดูที่ H1 Tag ก่อนเสมอ นอกจากนี้ผู้ค้นหาจะสามารถเห็นข้อความใน H1 Tag ได้ที่หน้าเว็บไซต์ หรือสามารถดูได้จาก Code

มีกรณีที่บางเว็บไซต์ไม่ใส่ H1 Tag แต่กลับใส่ H2-H6 แทน ซึ่งอาจมีสาเหตุ ดังนี้
1. ข้อความใน H1 Tag มีนาดใหญ่และหนา ทำให้ดูไใ่สวยงาม แต่ทั้งนี้สามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการ
2. อาจจะไม่ทราบว่า H1 Tag มีความสำคัญมากต่อการทำ SEO
3. อาจจะไม่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำ SEO
4. อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง H1 Tag อย่างดี

ซึ่งความรู้เกี่ยวกับ H1 Tag ที่รวบรวมมาแบ่งปันนี้ จะช่วยให้ท่านที่กำลังสนใจ สามารถทำความเข้าใจ และนำความรู้เกี่ยวกับ H1 Tag ที่ได้ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ของ H1 Tag

H1 Tag ทำหน้าที่แสดงชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่องหลัก ที่เป็นตัวหลักในหน้าเว็บไซต์ เพราะเป็นหัวเรื่องมีความสำคัญมาก เว็บไซต์ที่ไม่ได้ใส่ H1 Tag ก็เปรียบเสมือนการเขียนหนังสือแต่ไม่มีชื่อเรื่อง เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะทำให้ Google และ ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ไม่ทราบว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

การใส่ H1 Tag

H1 Tag สามารถอยู่ตรงส่วนใด้ในหน้าของเว็บไซต์ก็ได้ แต่โดยปกติแล้วควรจะอยู่ช่วงต้น เพราะเป็นหัวข้อเรื่องซึ่งมีความสำคัญมาก ลักษณะของ H1 Tag ดังแสดงด้านล่าง โดยจะใส่ข้อความลงใน (…)

<h1><span id="i">...</span></h1>

Code Sample

<h1><span id="_SEO">บริการรับทำ SEO</span></h1>

หลักเกณฑ์การใส่ H1 Tag

1.ต้องใส่ H1 Tag ทุกหน้าของเว็บไซต์
เนื่องจากส่วนใหญ่หน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องใส่ H1 Tag ทุกหน้า เพื่อให้ Google และผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ทราบว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

2.ใส่ H1 Tag 1 หน้า 1 ครั้งเท่านั้น
h1 tag_1

การใส่ H1 Tag ในหนึ่งหน้าต้องมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น เพราะอย่างที่รู้กันคือ H1 Tag เป็นหัวข้อเรื่องสำคัญและใน 1 หน้าก็ต้องมีหัวเรื่องสำคัญก็ต้องมีแค่เรื่องเดียว ดูตัวอย่างการใส่ H1 Tag มากกว่า 1 ครั้ง ด้านล่าง

h1 tag_2

จากรูปตัวอย่าง หากมี H1 Tag หรือ หัวข้อเรื่องมากกว่า 1 ครั้ง จะทำให้เกิดความสับสนว่า สรุปจริงๆ แล้ว หน้าเว็บไซต์นี้จะเน้นเรื่องอะไร หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันแน่ จึงจำเป็นต้องมี H1 Tag อันเดียวเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย

3.ไม่ควรใส่ข้อความใน H1 Tag ยาวเกินไป
การใส่ข้อความลงใน H1 Tag ไมีควรมีความยาวเกินไป เพราะ H1 Tag เป็นหัวข้อเรื่องไม่ใช่หัวข้ออธิบาย ดังนั้นควรใช้ข้อความที่กระชับ ได้ใจความ อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆ

4.ควรใส่ Keyword ลงใน H1 Tag
การใส่ข้อความลงใน H1 Tag ควรที่จะใส่ Keyword ลงไปด้วย เพราะการมี Keyword อยู่ใน H1 Tga จะช่วยทำให้ Keyword มีมีความสำคัญมากขึ้น และเวลาที่ Google มาเก็บข้อมูลจะได้รู้ชัดเจนมากขึ้นว่าหน้านี้เน้นอะไร

สำหรับ SEO แล้ว H1 Tag มีความสำคัญอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Title Tag ซึ่งเป็น Tag ที่ต้องมีทุกหน้าของเว็บไซต์ เพื่อบอก Google และ บอกคนที่เข้ามายังเว็บไซต์ได้ทราบว่าหน้าเน้นเกี่ยวกับอะไร ดังนั้นควรใส่ H1 Tag ให้ดี

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา