วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ในมุมมองของ Google โดยใช้ “ดึงข้อมูลเหมือนเป็น Google” (Fetch as Google) ใน Search Console

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ในมุมมองของ Google โดยใช้ “ดึงข้อมูลเหมือนเป็น Google” (Fetch as Google) ใน Search Console

สิ่งที่สำคัญในการทำ SEO คือให้ความสำคัญกับ Google มองเห็นข้อมูลเว็บไซต์ของคุณว่าอย่างไร
เพราะ Google กับ Browser (ผู้ใช้) เห็นหน้าเว็บไซต์ของคุณไม่เหมือนกัน
ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบว่า Google มองเว็บไซต์เราอย่างไร และเว็บไซต์มีปัญหาตรงจุดไหนบ้าง

คลิกที่ “ดึงข้อมูลเหมือนเป็น Google” (Fetch as Google) ใน Search Console

หน้าแรก Fetch as Google

ใส่ URL ที่ต้องการตรวจสอบ

ใส่ URL ที่ต้องการตรวจสอบในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนที่ต่อจาก URL ของคุณ
กรณีที่ต้องการตรวจสอบหน้าแรกของเว็บไซต์ ให้ปล่อยให้ว่างไว้
เลือก url fetch as google

เลือก Device ที่ต้องการตรวจสอบ และกดปุ่มด้านขวา “ดึงและแสดงผล”

เลือก device ของ fetch as google

รอดำเนินการสักครู่

หลังจากกดปุ่ม “ดึงและแสดงผล” แล้วจะขึ้นสถานะ “รอดำเนินการ”
รอจนกว่า “รอดำเนินการ” เปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์”
รอดำเนินกาน fetch as google

คลิกเลือกที่แถวใดแถวที่ต้องการตรวจสอบ

ถ้าสถานะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์” แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกที่แถวของ URL ที่คุณต้องการตรวจสอบ
เสร็จสมบูรณ์ fetch as google

ตรวจสอบภาพเปรียบเทียบ

เมื่อคลิกแล้วจะพบหน้าจอนี้ โดยที่ด้านซ้ายจะเป็นภาพที่ Google เห็น ส่วนภาพทางด้านขวา จะเป็นภาพที่ Browser (ผู้ใช้) เห็น ถ้าด้านซ้ายกับด้านขวาแสดงภาพเหมือนกัน แสดงว่าเว็บไซต์นั้นไม่มีปัญหา
เทียบ googlebot กับ browser ของ fetch as googleถ้าเว็บไซต์มีปัญหา จะแสดงรูปให้เห็นตามด้านล่าง คือ ภาพที่ Browser (ผู้ใช้) มองเห็น แต่ GoogleBot กลับมองไม่เห็นอะไรเลย
เทียบ googlebot กับ browser ของ fetch as google แบบมีปัญหา

เห็นสาเหตุของปัญหา

ในรูปนี้จะแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาทั้งหลายว่ามีอะไรบ้าง ให้คลิกที่ ผู้ทดสอบ robots.txt
รายละเยีดของปัญหาใน fetch as google

แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาตรงจุดไหน

ทำให้เราสามารถเข้าไปแก้ปัญหานั้นได้ตรงตามจุดที่เกิดปัญหา
หน้าทดสอบ robots.txt

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา