F5 กับ Ctrl+F5 แตกต่างกันอย่างไร

F5 กับ Ctrl+F5 แตกต่างกันอย่างไร

F5 คือ ปุ่มกด Refresh เพื่อโหลดหน้าเว็บไซต์ปัจจุบันใหม่อีกครั้ง
และ Ctrl+F5 ก็เป็นปุ่มกด Refresh เพื่อโหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งเหมือนกัน
แต่แตกต่างกันตรงที่ Ctrl+F5 จะไม่สนใจข้อมูลเก่าในตัว Browser ที่เรียกว่า “แคช” (Cache)

สาเหตุที่อัพโหลดข้อมูลใหม่ หรือปรับแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์แล้วแต่ข้อมูลไม่อัพเดต คือ Browser เนื่องจาก Browser เก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้และนำข้อมูลนี้ออกมาใช้ ทำให้แสดงเว็บไซต์เร็วขึ้น
แต่บางครั้ง Function นี้ก็ทำให้มีปัญหา คือ เมื่อเว็บไซต์มีการอัพเดตแล้วแต่ Browser ยังใช้ข้อมูลเก่าเพื่อแสดงเว็บไซต์อยู่ ซึ่งเว็บไซต์มีการอัพเดตแล้วแต่ใน Browser ยังไม่อัพเดต

วิธีแก้ปัญหา คือ ให้กด Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บไซต์ใหม่ ข้อมูลก็จะอัพเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุด แต่ก็มีบางกรณีที่กด Ctrl+F5 แล้ว แต่ข้อมูลก็ยังไม่อัพเดต แนะนำว่าให้ไปลบ History ใน Browser นั้นๆ ออก และ กด Ctrl+F5 อีกครั้งก็จะได้ข้อมูลอัพเดตล่าสุด

สำหรับ Windows

Windows Keyboard

สำหรับ Macintosh

Macintosh Keyboard
⌘ + shift + r
หรือ
กด shift ค้างไว้ และใช้ Mouse กดตรง

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา