เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

competition
ในหน้าการแสดงผลการค้นหาของ Google แต่ละหน้าจะจำกัดลำดับเว็บไซต์ได้แค่ 10 อันดับเท่านั้น โดยเฉพาะในหน้าแรก ซึ่งเป็นหน้าที่เกือบทุกเว็บไซต์ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ เพราะอะไรนั้นหรือ? เพราะว่าการที่ติดอันดับอยู่ในหน้าแรกของ Google ช่วยเพิ่มโอกาสหลายๆ อย่างให้กับเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เพิ่มคนเข้ามายังเว็บไซต์มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการขาย เป็นต้น แม้ว่าคุณจะมีเว็บไซต์ที่ดี มีการลงทุนในด้านการตลาดออนไลน์มากมาย เช่น SEO, PPC หรือ Display Network เป็นต้น นั่นก้ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะดีที่สุด ตราบใดก็ตามเว็บไซต์คู่แข่งของคุณดีกว่า เว็บไซต์ของคุณก็มีโอกาสที่จะตกไป หรือ แพ้ไป หากคุณมีเว็บไซต์ธรรมดา ไม่ได้มีการลงทุนทางด้านออนไลน์ หรือมีบ้างเล็กน้อย แต่เว็บไซต์ก็สามารถมีอันดับที่ดี ก็สามารถที่จะขึ้นอยู่ในหน้าแรกของ Google ได้ หากว่าคู่แข่งในธุรกิจของคุณไม่ได้สนใจเรื่องการตลาดออนไลน์ ดังนั้นการที่อันดับเว็บไซต์ดีไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ต้องดีเสมอไป ถ้าต้องการให้อันดับของเว็บไซต์ดีอยู่เสมอกต้องคอยดูคู่แข่งด้วย หรือในกรณีที่ธุรกิจของคุณมีเจ้าตลาดที่ลงทุนหนักๆ ทางด้านออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งไม่ง่ายที่จะเอาชนะหรือเทียบเท่าคู่แข่งนั้นได้เมื่อชนกันตรงๆ คุณก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงไปใช้ทางอื่นที่สามารถทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับได้เหมือนกัน เช่น เปลี่ยน Keyword ที่จะใช้ หรือทำการตลาดอื่นๆ แทน

ขั้นตอนการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน
1. เลือกคู่แข่งที่ต้องการเปรียบเทียบ
who
เลือกคู่แข่งในธุรกิจที่คุณต้องการเปรียบเทียบมา 2-3 ที่ คู่แข่งในการตลาดออฟไลน์ กับ ออนไลน์จะแตกต่างกัน บางบริษัทเป็นเจ้าใหญ่มีชื่อเสียงแต่ว่าไม่ได้สนใจด้านการตลาดออนไลน์ก็มี ส่วนบางบริษัทที่ไม่เคยได้ยินชื่อมากอ่นก็สามารถค้นเจอในอยู่ในอันดับต้นๆ ในหน้าแรกของ Google เสมอก็เป็นไปได้ ดังนั้นคุรต้องเลือกคู่แข่งทางด้านการตลาดออนไลน์ที่คุณต้องการจะแข่งขันด้วยจะดีที่สุด

2. เลือก Keyword ที่คุณต้องการมาทำการเปรียบเทียบ
kw
โดย Keyword แต่ละคำจะมีจำนวนการค้นหา, ค่าความยากง่ายในการทำ SEO และมีการแข่งขันที่แตกต่างกัน ฉะนั้นขอให้คุณทราบไว้ว่า การที่ Keyword คำใดคำหนึ่งติดอันดับต้นๆ ในหน้าแรกของ Google แล้ว ไม่ได้หมายความว่า Keyword คำอื่นๆ ที่เหลือจะติดอันดับเดียวกันด้วย ในกรณีที่ Keyword บางคำอาจจะเรียกได้สองแบบ แต่มีความหมายเหมือนกัน เช่น ขาย กับ จำหน่าย เมื่อเทียบจำนวนการค้นหา ความยากง่าย คู่แข่งขันแล้ว มีความต่างกันไม่มาก ให้เลือกคำที่ต่างไปจากคู่แข่งมาใช้ทำ SEO จะได้ผลดีกว่า เพราะการที่เลือกคำเดียวกับคู่แข่งนั้นอาจจะทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับยากขึ้น เนื่องจากคู่แข่งทำอันดับไว้ได้ดีอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่คู่แข่งไม่ได้อันดับดี และคุณก็มั่นใจว่าเว็บไซต์ของคุณดีกว่าก็จะลองใช้ Keyword เดียวกันก็ได้

3. ทำ List อันดับ 1-10 ของแต่ละ Keyword
1
เพื่อดูว่าอันดับของเว็บไซต์คุณและคู่แข่งที่เลือกมาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใน Google หากว่าเว็บไซต์ของคุณและคู่แข่งอยู่ต่ำกว่าหน้าแรกของ Google คุณก็จะได้ทราบว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างที่มีอันดับต้นๆ ซึ่งคุณอาจจะได้คู่แข่งใหม่ที่คุณไม่เคยทราบมาก่อนก็ได้ หลังจากนั้นเราจะตรวจสอบ Tag ในเว็บไซต์ของคู่แข่ง และของเว็บไซต์10 อันดับด้วยว่าเว็บไซต์ไหนทำ SEO อย่างไรบ้าง

4. เปรียบเทียบเว็บไซต์ของคุณกับคู่แข่ง
comweb
จะเปรียบเทียบแบบลงละเอียดมากขึ้น โดยดูจาก จำนวนหน้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์, อายุโดเมน, จำนวนเนื้อหาในเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อดูว่าเว็บไซต์ของคุณมีพลังที่จะเอาชนะคู่แข่งมากขนาดไหน

5. สรุปและเสนอแนะ
เมื่อเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อย เราจะสรุปผลอีกครั้งว่าเว็บไซต์ของคุณควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ดีกว่าคู่แข่ง สำหรับบางเว็บไซต์อาจจะต้องเพิ่มจำนวนหน้า, เพิ่มเนื้อหา เป็นต้น แต่ก็มีกรณีที่เว็บไซต์ที่มีไม่อาจที่จะสู้คู่แข่งได้เลย เราก็จะแนะนำให้ทำเว็บไซต์ใหม่ หรือในบางธุรกิจที่เห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมกับการทำ SEO เราก็จะแนะนำให้ทำการตลาดด้วยวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมและได้ผลดีมากกว่า

บริการของเรา

seo-1

บริการ SEO แบบรับประกันอันดับ

แพคเกจบริการรับทำ SEO แบบรับประกันอันดับ “ถ้าไม่ติดอันดับตามที่เราประกันจะไม่คิดค่าใช้จ่ายตามระบุในสัญญา” แต่จะคิดค่าบริการพื้นฐานอย่างเดียวเท่านั้น

siteaudit

วิเคราะห์เว็บไซต์

วิเคราะห์เว็บไซต์ (Website Audit) เพื่อเช็คประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยผู้เชียวชาญมืออาชีพ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยทำ SEO และทำ SEO แต่อันดับไม่ขึ้น

compare

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน (Competitor Analysis) เพื่อให้รู้สถานะของเว็บไซต์ ณ ตอนนี้ และให้รู้ทิศทางในการทำ SEO ที่ได้ผลดีมากที่สุด

rank

เครื่องมือเช็คอันดับเว็บไซต์

เครื่องมือเช็คอันดับเว็บไซต์ (Rank Tracker) เป็นเครื่องมือการตลาด (Marketing Tool) ที่ได้รับการยอมรับ และให้คุณเช็คอันดับเว็บไซต์ของตัวเองได้ทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลา