เว็บไซต์ยี่ห้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากญี่ปุ่น

ประเภทธุรกิจ Corporate Website
Main Keyword ไลโคปีน
ระยะเวลาก่อนขึ้นอันดับ 5 เดือน (ไม่รวมเวลาที่เว็บไซต์ยังไม่เสร็จ)

กราฟตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงอันดับ

ตารางตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงอันดับ

Keyword Search Volume เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6
ไลโคปีน 1,900 100 100 85 17 9 4
มะเขือเทศ 22,200 100 92 93 93 92 12
น้ำมะเขือเทศ 1,600 100 75 20 8 9 8
น้ำมะเขือเทศ 1,600 100 75 20 8 9 8
ต้านอนุมูลอิสระ 260 100 100 40 17 18 8
สารต้านอนุมูลอิสระ 1,600 100 100 40 15 19 5

รายละเอียด

บริษัทนี้เป็นบริษัทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น และเข้ามาขยายธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลงทุนในประเทศไทย โดยมีการลงสื่อโฆษณาเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยรูปแบบสีสันสีแดงสดใสทำให้ผู้พบเห็นจำได้ง่าย และเพื่อจะได้โปรโมทแบรนด์ และสินค้าครบทุกรูปแบบ บริษัทนี้จึงมีความต้องการที่จะโปรโมทในเว็บไซต์ด้วย โดยใช้บริการรับทำ SEO เป็นตัวช่วยหลักในการโปรโมทสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

เนื่องจากเว็บไซต์ของที่นี่เป็นเว็บไซต์ใหม่ ที่เราช่วยวางโครงสร้าง จึงทำให้สามารถใส่เนื้อหา ใส่ Keyword และใส่ Tag ต่างๆ ได้ตามต้องการเพื่อรองรับการทำ SEO เมื่อทำทุกอย่างตามกระบวนการเสร็จเรียบร้อย ผลสำหรับการทำ SEO ของบริษัทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คือ Keyword ส่วนใหญ่ขึ้นไปติดอยู่ในหน้าแรกของ Google ในอันดับต้นๆ

สรุปการทำงาน

▶Site Audit
เนื่องจากบริษัทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้ ยังไม่มีเว็บไซต์ที่จะรองรับการทำ SEO มาก่อน เราจึงต้องช่วยตั้งแต่การเริ่มต้น คือช่วยวางโครงสร้างแผนเว็บไซต์ก่อนว่าต้องวางโครงสร้างแบบไหนถึงจะรองรับการทำ SEO ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งที่ได้รับจากตรงนี้ คือเว็บไซต์ที่เริ่มใหม่สามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากเป็นเว็บเก่าหรือเว็บที่มีอยู่แล้วอาจจะแก้ไขได้ยากกว่า แต่ก็มีข้อจำกัดด้วยคือ ห้ามมีข้อความบนโลโก้ และเว็บไซต์จะเน้นการดีไซน์

▶Sitemap
เตรียม Sitemap ของเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบโครงสร้างของเว็บไซต์ และสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีกี่หน้าในเว็บไซต์ มีหน้าอะไรบ้าง

▶Keyword Mapping
ดูโครงสร้างของเว็บไซต์ ว่าควรจะวาง Keyword ไว้ที่หน้าไหน โดยเราดูจาก Sitemap ที่เราเตรียมเอาไว้ และเลือกวาง Keyword ลงไปในหน้าที่กำหนด

▶ทำ Title Tag, Meta Description, H1 Tag ใหม่

เนืองจากเว็บไซต์นี้ยังไม่มีข้อความใน Tag เราจึงช่วยคิดข้อความใน Title Tag, Meta Description และ H1 Tag ในทุกหน้าของเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละหน้า และข้อความใน Tag ไม่ให้ซ้ำกัน

▶Content
เนืองจากเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ใหม่จึงยังไม่มีเนื้อหา เราจึงช่วยคิดเนื้อหาเองบางส่วน และได้รับข้อมูลจากลูกค้าด้วย มาเพิ่มลงในเว็บไซต์ในแต่ละหน้าโดยให้สอดคล้องกับ Keyword ด้วย ซึ่งเนื้อหาที่เราเพิ่มลงในเว็บไซต์ เป็นเนื้อหาที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่ซ้ำกับที่อื่น หรือ Copy มาจากเว็บไซต์อื่นๆ

▶WWW Resolve
เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เลือกว่าจะใช้ www หรือไม่ใช้ www เราจึงตั้งให้อย่างเป็นทางการคือให้ใช้ www

▶robots.txt
เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่มี robots.txt เราจึงจัดการสร้าง และติดตั้งให้

▶sitemap.xml
เนื่องจากเว็บไซต์นี้ ไม่มี sitemap.xml เราจึงจัดการสร้าง และติดตั้งให้

▶Google Search Console
เนื่องจากเว็บไซต์นี้ ไม่มี Google Search Console เราจึงจัดการติดตั้งให้

▶ Google Search Console
เนื่องจากเว็บไซต์นี้ ไม่มี Google Search Console เราจึงจัดการติดตั้งให้