เว็บไซต์ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งบ้านรายใหญ่ของไทย

รายละเอียด

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลกับลูกค้าของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งบ้านรายใหญ่ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทย เพราะมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน อาทิ หลังคา ประตู หน้าต่าง ปูนซีเมนต์ ท่อ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดี แต่ในด้านเว็บไซต์ของบริษัทยังไม่ได้อยู่ในอันดับที่ดี จึงมีความต้องการที่จะจ้างบริษัทรับทำ SEO ที่มีความชำนาญ ให้เข้ามาดูแลในส่วนนี้ เพื่อที่เว็บไซต์จะได้อยู่ในอันดับต้นๆ และน่าเชื่อถือมากขึ้น

สิ่งที่เราทำ

Site Audit

วิเคราะห์เว็บไซต์ของลูกค้าก่อนว่าเป็นอย่างไร เพื่อทราบจุดที่ต้องการปรับปรุง และทราบว่าสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง ซึ่งปัญหาที่ได้เจอสำหรับเว็บนี้คือ
– ไม่ได้ติดตั้ง Google Search Console
– ไม่มี Keyword ในบางสินค้า
– ใช้ CMS ที่แก้ไขบางส่วนไม่ได้
– เนื้อหาในหน้าสินค้ามีน้อยมาก และบางหน้าก็ไม่มี

Keyword Mapping

ดูโครงสร้างของเว็บไซต์ ว่าควรจะวาง Keyword ไว้ที่หน้าไหน จากที่เช็คแล้ว เว็บไซต์นี้มีโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อน และด้วยจำนวนสินค้าที่มากมาย เราจึงพยายามช่วยเลือก Keyword ที่เหมาะสมกับสินค้า และใส่ลงไปให้
ปรับ Title Tag, Meta Description และ H1 Tag ในทุกหน้าของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละหน้า และข้อความใน Tag ไม่ให้ซ้ำกัน

Google Search Console

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ ไม่มี Google Search Console เราจึงจัดการติดตั้งให้

เพิ่มเนื้อหาในหน้าสินค้า

เนื่องจากเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาในหน้าสินค้าน้อยมาก และบางหน้าก็ไม่มีเราจึงช่วยคิดเนื้อหา และเพิ่มให้

สรุปผลการทำงาน

เว็บไซต์นี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และสินค้าที่มีมากมาย จึงไม่มี Keyword ชัดที่ต้องการจะเน้น แต่ด้วยการปรับปรุงอย่างเต็มที่ ก็ช่วยทำให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นมานิดหน่อย แต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
ซึ่ง จึงมีการแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ วางโครงสร้างให้เข้าถึงง่าย และเหมาะสมกับ SEO เพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งพอมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อันดับของเว็บไซต์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ