เว็บไซต์ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของไทย

รายละเอียด

บริษัทนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานมีการลงโฆษณาตามสื่อต่างๆ จนทำให้บริษัทนี้มีชื่อเสียง สินค้าก็เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังมีสาขาที่ให้บริการสินค้าอีกมากมาย

แม้ว่าบริษัทนี้จะมีชื่อเสียงและสินค้าเป็นที่รู้จัก แต่ก็เว็บไซต์ของบริษัทนี้กลับมีปัญหา คือ เมื่อค้นหาคำว่า เฟอร์นิเจอร์, เก้าอี้, โต๊ะ เป็นต้น ไม่สามารถเจอเว็บไซต์ของบริษัทใน Google แต่บริษัทที่ไม่ได้มีชื่อเสียงกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆ แทน ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทรู้สึกว่าขาดความน่าเชื่อถือในด้านออนไลน์ และต้องการที่จะเรียกความน่าเชื่อกลับมา จึงมีความต้องการที่จะใช้บริการรับทำ SEO เพื่อช่วยทำให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดี และสินค้าถูกค้นเจอใน Google ในอันดับต้นๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในกับสินค้าและบริษัท และเพื่อให้ผู้ค้นหาได้รู้จักสินค้า ตลอดจนสามารถเข้าถึงสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก

สิ่งที่เราทำ

Site Audit

วิเคราะห์เว็บไซต์ของลูกค้าก่อนว่าเป็นอย่างไร เพื่อทราบจุดที่ต้องการปรับปรุง และทราบว่าสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง ซึ่งปัญหาที่ได้เจอสำหรับเว็บนี้คือ
– ทุกหน้าของเว็บไซต์ไม่มี H1 Tag
– ทุกหน้าของเว็บไซต์มี Title Tag เหมือนกัน โดยใส่เป็นชื่อบริษัท
– ทุกหน้าของเว็บไซต์มี Meta Description เหมือนกัน
– ไม่ได้เลือกว่าจะใช้ www หรือไม่ใช้ www
– ไม่มี robots.txt
– ไม่มี sitemap.xml
– ไม่ได้ติดตั้ง Google Search Console
– เนื้อหาในหน้า Category มีน้อยมาก และบางหน้าก็ไม่มี
– เนื้อหาในหน้าสินค้ามีน้อยมาก และบางหน้าก็ไม่มี
– ใช้ CMS ที่แก้ไขบางส่วนไม่ได้

Sitemap

เตรียม Sitemap ของเว็บไซต์ เพื่อทราบว่าแต่ละหน้ามีข้อความใน Tag ซ้ำกันหรือไม่ ทราบจำนวนหน้าที่มีในเว็บไซต์ และทราบโครงสร้างของเว็บไซต์

Keyword Mapping

ดูโครงสร้างของเว็บไซต์ ว่าควรจะวาง Keyword ไว้ที่หน้าไหน จากที่เช็คแล้ว เว็บไซต์นี้มีโครงสร้างค่อนข้างดี จึงทำให้ใส่ Keyword ได้ง่าย

ทำ Title Tag, Meta Description, H1 Tag ใหม่

ปรับ Title Tag, Meta Description และ H1 Tag ในทุกหน้าของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละหน้า และข้อความใน Tag ห้ามซ้ำกันเลย

WWW Resolve

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เลือกว่าจะใช้ www หรือไม่ใช้ www เราจึงตั้งให้อย่างเป็นทางการคือให้ใช้ www โดยอิงจากการ Index ของ Google

robots.txt

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่มี robots.txt เราจึงจัดการสร้าง และติดตั้งให้

sitemap.xml

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ ไม่มี sitemap.xml เราจึงจัดการสร้าง และติดตั้งให้

Google Search Console

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ ไม่มี Google Search Console เราจึงจัดการติดตั้งให้

เพิ่ม h1 Tag

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ ไม่มี h1 Tag เราจึงจัดการเพิ่มให้

เพิ่มเนื้อหาในหน้า Category

เนื่องจากเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาในหน้า Category น้อยมาก และบางหน้าก็ไม่มีเราจึงช่วยคิดเนื้อหา และเพิ่มให้

เพิ่มเนื้อหาในหน้าสินค้า

เนื่องจากเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาในหน้าสินค้าน้อยมาก และบางหน้าก็ไม่มีเราจึงช่วยคิดเนื้อหา และเพิ่มให้

สรุปผลการทำงาน

graf_m
เนื่องจากโครงสร้างของเว็บไซต์เน้นดีไซน์เรียบง่าย ดูแล้วสบายตา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ แต่เราก็พยายามหาช่องทางในการแก้ไขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยยังคง Concept ที่เรียบง่ายของลูกค้าเอาไว้ และผล SEO ที่ได้ก็คือ Keyword ส่วนใหญ่อันดับสูงสุดอยู่ที่อันดับที่ 5 ในหน้าแรกของ Google